วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING, PHRA-PUTTHABAT​

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ผศ.จำรัส สาระขวัญ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล

- กิจกรรม -

- ประชาสัมพันธ์ -

- ปฏิทิน -

โครงการบริการวิชาการ

Nothing from 19 พฤษภาคม 2024 to 19 สิงหาคม 2024.

Powered by Simple Calendar
ติดต่อสอบถาม
BCNPB.ac.th
| 036 267 047 หรือ 089 801 1439
| 036-266-170
_ ช่องทางแจ้งแหตุที่เกี่ยวข้อง _
ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

91 หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

Boromarajonani College of Nursing, Phra-Putthabat 91 Village No. 8, Thankasem Subdistrict, Phra Phutthabat District, Saraburi Province 18120