ยินดีต้อนรับ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

Boromarajonani College of Nursing Phraputthabat

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

อาจารย์จำรัส สาระขวัญ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล

- กิจกรรม -

- ประชาสัมพันธ์ -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 admission ประจำปีการศึกษา 2566

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการตามปฏิทินการรับส..

- บริการวิชาการ/อบรม/สัมมนา -

- งานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ -

Green office

โครงการสํานักงานสีเขียว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

การเปิดข้อมูล สาธารณะ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT

"งดให้ งดรับ"

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด
ในเทศกาลต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ติดต่อสอบถาม

BCNPB.ac.th

| 036 267 047 หรือ 089 801 1439

| 036-266-170

ช่องทางแจ้งแหตุที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ชื่อ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

91 หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

Boromarajonani College of Nursing Phraputthabat
91 Village No. 8, Thankasem Subdistrict, Phra Phutthabat District, Saraburi Province 18120