เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมฟื้นฟูวิชาการ สารเสพติดและแนวโน้มการดูแลทางสุขภาพจิตและจิตเวช

การอบรมฟื้นฟูวิชาการ สารเสพติดและแนวโน้มการดูแลทางสุขภาพจิตและจิตเวช

จัดอบรมระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2567 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567