ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า) ในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2567 และดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์