ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ฯ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio


ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการตามปฏิทินการศึกษา […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566


ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี […]