เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการ การคัดกรองและดูแลเบื้องต้นทุกกลุ่มวัยในระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 10

จัดอบรม ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

**รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567