เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตร Mini Case Manager : Chronic Illness (Diabetes Mellitus and Hypertension)

หลักสูตร Mini Case Manager : Chronic Illness (Diabetes Mellitus and Hypertension)

จัดอบรมระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 19 เมษายน 2567