โครงการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และสถานีอนามัยพระราชทานนาม (สอ.พระราชทานนาม) สู่ความเป็นเลิศ

โครงการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และสถานีอนามัยพระราชทานนาม (สอ.พระราชทานนาม) สู่ความเป็นเลิศ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดสิงห์บุรี

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส สาระขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ และนางอังขณา เสถียรถาวร ผู้อำนวยการสถานีอนามัยฯ เป็นผู้ลงนาม

และมีนางเรณู เดชมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี นายเทิดไทย มีสะอาด สาธารณสุขอำเภอบางระจัน และผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีบ้านทุ่งกลับน้อย ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี