การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ร่วมต้านทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส สาระขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร  ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท