ปรับเปลี่ยนปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission

ขอให้ผู้สมัครในรอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2567 
ศึกษารายละเอียดในปฏิทินการรับสมัครและดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัครเพื่อพิทักษ์สิทธิของตัวท่านเอง