การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรีสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ

ขอให้ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดตามประกาศและดำเนินการสมัครผ่านระบบรับสมัครของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.ac.th ในระหว่างวันที่ 5-9 มิ.ย. 67

**และดำเนินการแสกน QR Code เข้า Line Open Chat เพื่อรับทราบข้อมูลต่อไป