รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission

ขอให้ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดตามประกาศ และลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS ในระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567 เพื่อทำการสมัครเข้าศึกษา และดำเนินการตามปฏิทินรับสมัคร