ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2567

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มของสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมทั้งดำเนินการส่งผลการตรวจร่างกายและเอกสารหลักฐานต่างๆ ในเว็บไซต์ http://admission.pi.ac.th ในระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567

**และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศแสกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่ม Open chat Line รับทราบข้อมูลการสัมภาษณ์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ต่อไป