พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ณ ลานหน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท