ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับปริญญษตรี รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2567

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ และดำเนินการตามปฏิทินรับสมัคร และแอดเข้ากลุ่มไลน์ตาม QR Code ที่แนบท้ายประกาศนี้