แสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัล International Innovation Presentation Award ,Show and Share

รางวัลที่ 1 นวัตกรรม : “U @ line U Khlai Sao” (U @ line U คลายเศร้า)

เจ้าของผลงาน : น.ศ. ปี 4 Nawakan Sakut, Suthathip sawisit, Kamonwan Jantratep, Kridtaporn Buraphan,Laddawal, Kiadkatanyu, Panatda Wangsiaoklang, Napatkanok Tupcharoen, Keetaphat Aemsumaung,Khajeewan Bruapin, Thanapol Bundasa (RN., M.N.S)

ที่ปรึกษา : อาจารย์ธนพล บรรดาศักดิ์

รางวัลที่ 2 ผลงานวิจัย Title : Effectiveness of herbal emulsion gel innovation on pain in adolescent women with primary dysmenorrhea

เจ้าของผลงาน : Rattanaphorn Trongdee, Weerapriya Pibanjommee, Manaschanok Yutthasawasdi, Phetlada Plabphothong, Sirirat Seram, Pradidporn Numpakwaen Piyatida Mangkhang, Boossyapron Rattana, Chalothon Chaichana, Padthayawad Pragodpol, MNS, Ph.D. (Nursing), Pinit Chinsroy, M. Pham Boromarajajonani College of Nursing Phra-Putthabat,*, Abhaibhubejhr College of Thai Traditional Medicine, Prachinburi

ที่ปรึกษา : ดร. ปัฐยาวัชร ปรากฎผล

รางวัลที่ 3 นวัตกรรม : Lullaby Doll

เจ้าของผลงาน : Mr Munin Maneechay, Miss Natcha Sangpakdee, Miss Thunthida Krapaothong, Miss Piyawan Jamsai, Miss Fa Rawangchaisong, Miss Manatsawan, Miss Masiya Atsuek, Miss Wilasinee Kalong, Miss Supreeya Teansri, Thaweesak Saemayai

ที่ปรึกษา : อาจารย์ทวีศักดิ์ เสมาใหญ่