รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) รอบรับตรงอิสระ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 คณะพยาบาลศาสตร์

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา(แรกเข้า)

โดยดาวน์โหลดแบบฟร์อมตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้

ภายในวันที่ 31 มิถุนายน 2566