รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิรความรู้ความสามารถ และกำหนดวัน เวลา สถานที่