ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ในระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 1 พ.ค. 2566 (ภายในเวลา 12.00 น.) และดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัครฯ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์