ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2567

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (แรกเข้า) ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2567 และดำเนินการต่างๆ ตามปฏิทินการศึกษาค่ะ