ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศานียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ มารายงานเข้าสอบในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-15.30 น.

ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 3  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 

หากไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ภายในเวลา 9.00 น.