ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ การรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Qouta

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ การรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Qouta


โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการตรวจร่างกายและนำผลตรวจและเอกสารการสมัคร(ตัวจริงและสำเนา)มายื่นในวันสัมภาษณ์ 21 เม.ย. 66 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศจากสถาบันพระบรมราชชน


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ (ฉบับที่ 1)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ (ฉบับที่ 2)


ปฏิทินการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา


แบบบตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (MOUและบุคคลทั่วไป)


แบบบตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (อสม.หรือบุตร อสม.)


ขั้นตอนการรายงานตัว


แผนที่