ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2566

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการชำระค่าแรกเข้า

ระหว่างวันที่ 23-24  มิถุนายน 2566

และดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัคร 


หากท่านไม่ดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์