ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2565


ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา


วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า)

1. ขอให้ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า) ได้ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2565
2. ดาวน์โหลด์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://admission.pi.ac.th