ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 admission ประจำปีการศึกษา 2566

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัคร และเข้าร่วมกลุ่มไลน์ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้