ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงอิสระ(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศรายงานตัว ณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ภายในเวลา 9.00 น.