ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2566

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัคร 
และขอให้แอดเข้ากลุ่มไลน์นักศึกษาใหม่ ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้