ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ (รอบเพิ่มเติม) การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อศึกษา ณ สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ดำเนินการ scan QR Code เข้ากลุ่มไลน์นักศึกษารุ่น 35 และดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัครสถาบันพระบรมราชชนก