ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง

  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
  • เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
  • พนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานห้องสมุด) จำนวน ๑ อัตรา
  • พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานสวน) จำนวน ๑ อัตรา