การประชุมสรุปผลการดำเนินการในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านโรคเรื้อรัง

อาจารย์จำรัส สาระขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินการในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านโรคเรื้อรัง : ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท เทศบาลตำบลเขาพระงามและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพระงาม โดยมีนางจริญญา มิตรานนท์ รองปลัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม นำทีมบุคลากร และ อสม.จากเทศบาลตำบลเขาพระงามเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน

ณ. ห้องประชุม 211 อาคารเรียน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ในวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น