การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีฯ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio

สามารถศึกษารายละเอียดการรับของหลักสูตรต่างๆ ได้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

รับสมัครระดับ ปริญญาตรี

รับสมัครระดับ ปวส.