ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2567

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลที่สามารถตรวจได้ครบตามรายกายที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด (เฉพาะตัวจริง) ในระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2567 และเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ผลตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 โดยเข้ารายงานตัวเวลา 8.30 น. ด้วยรูปแบบ Online (ทั้งตัวจริงและตัวสำรอง) และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้ากลุ่มไลน์รับสมัคร ตามที่แนบท้ายนี้ เพื่อรับทราบข้อมูลการสัมภาษณ์ต่อไป

ประกาศรายชื่อ

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย