อบรมการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ครั้งที่ 1) สำหรับอาจารย์พยาบาล

อบรมการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ครั้งที่ 1) สำหรับอาจารย์พยาบาล

วันที่ 24 มกราคม 2567
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารเรียน 3 ชั้น 6
วิทยากรโดย : นายสัจจา คนขำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพระพุทธบาท