ผู้ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนที่เข้าร่วม MOU ดำเนินการสมัครผ่านระบบออนไลน์

ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ดำเนินการกรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio ตามลิงค์ที่แนบท้ายนี้ และดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2567