รายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2567

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวเข้าศึกษา ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 8.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 

**หากไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

และดำเนินการเข้ากลุ่มไลน์นักศึกษาใหม่ รุ่น 36 เพื่อรับทราบข้อมูลการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อ