ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2567

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศรายงานตัวเข้าศึกษา โดยดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัคร และเข้ากลุ่มไลน์ตาม QR Code ที่แนบท้ายนี้เพื่อรับทราบข้อมูลการรายงานตัวต่อไป

ประกาศรายชื่อ