ประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่น “Research Gateway”

ประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่น “Research Gateway”


เรียน  อาจารย์ทุกท่าน

งานวิจัยและผลงานวิชาการ ขอประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น “Research Gateway” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นภาครัฐ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พัฒนาระบบ Research Gateway Mobile Application เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ Smartphone สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้