พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 42 ปี

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 42 ปี

วันจันทร์ที่ 8 มหราคม 2567

ณ หอประชุมพุทธรักษา