ขยายเวลาการเปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6


  สามารถสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่ วันที่ – 30 กันยายน 2566


เอกสารใบสมัค


แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลผู้สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 6

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท