ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม) การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม) การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 2 พ.ค. 2566 (ภายในเวลา 12.00 น.) และดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัครฯ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์