เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมฟื้นฟูวิชาการ การพยาบาลผู้สูงอายุ

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมฟื้นฟูวิชาการ 
การพยาบาลผู้สูงอายุ

จัดอบรมระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2567

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 12 เมษายน 2567