ยินดีต้อนรับ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

Boromarajonani College of Nursing Phraputthabat

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

อาจารย์จำรัส สาระขวัญ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล

- กิจกรรม -

เข้าพรรษา 2566 ตักบาตรดอกเข้าพรรษา วัดพระพุทธบาท

เข้าพรรษา 2566 ตักบาตรดอกเข้าพรรษา วัดพระพุทธบาท 31 กรก..

- ประชาสัมพันธ์ -

ติดต่อสอบถาม

BCNPB.ac.th

| 036 267 047 หรือ 089 801 1439

| 036-266-170

ช่องทางแจ้งแหตุที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

91 หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

Boromarajonani College of Nursing Phraputthabat
91 Village No. 8, Thankasem Subdistrict, Phra Phutthabat District, Saraburi Province 18120