การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

วิทยาลัยกำลังเร่งปรับปรุง

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี