ระบบจองห้องประชุม และการเรียนการสอน Online

ระบบจองห้องประชุม และการเรียนการสอน Online


รายละเอียด

เพิ่มการยเลิกรายการจองได้เอง สำหรับผู้ใช้งานทั่ว
สามารถยกเลิกรายการจองของตัวเองได้จนถึงวัน และเวลาที่จอง
เพิ่มการเข้าระบบด้วย google account
เพิ่มนโยบายความเป็นส่วนตัว และการขอขออนุญาตการเก็บข้อมูลการเข้าระบบ (cookie)

|