เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการ การคัดกรองและดูแลเบื้องต้นทุกกลุ่มวัยในระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 10

จัดอบรม ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting **รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2567..

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมฟื้นฟูวิชาการ สารเสพติดและแนวโน้มการดูแลทางสุขภาพจิตและจิตเวช

การอบรมฟื้นฟูวิชาการ สารเสพติดและแนวโน้มการดูแลทางสุขภาพจิตและจิตเวช จัดอบรมระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2567 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567..

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมฟื้นฟูวิชาการ การพยาบาลผู้สูงอายุ

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมฟื้นฟูวิชาการ การพยาบาลผู้สูงอายุ จัดอบรมระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2567 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 12 เมษายน 2567..

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตร Mini Case Manager : Chronic Illness (Diabetes Mellitus and Hypertension)

หลักสูตร Mini Case Manager : Chronic Illness (Diabetes Mellitus and Hypertension) จัดอบรมระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้..