ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปฏิทินการศึกษา

ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 5 ใบสมัครเข้าศึกษา แบ […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายละเอียดอื่นๆ วิธีก […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission


ใบสมัคร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission ปฏิทินก […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota


รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบ 2 Quota ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเ […]

ประกาศเรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission


ประกาศ รอบที่ 4 Direct Admission คุณสมบัติด้านสุขภาพ ปฏ […]

ประกาศเรื่อง รายละเอียดการรายงานตัวเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 (นักศึกษาใหม่)


รายละเอียดการรับรายงานตัว ปีการศึกษา 2565 ใบชำระเงิน แล […]

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota


เอกสารเกี่ยวกับการสมัคร