วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ชมรมกีฬาและงานกิจการนักศึกษาได้จัดงานกีฬา “พุดตานเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2564

โดย นางจำรัส สาระขวัญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

เป็นประธานในพิธี มีการแข่งขันกีฬา ประกวดกองเชียร์ และขบวนพาเหรด โดยคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา