พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ณ หอประชุมพุดน้ำบุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท