ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admissionประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


รายละเอียดอื่นๆ


วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า)

1. ขอให้ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า)

ได้ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565

2. ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://admission.pi.ac.th คลิ๊ก